Hygienická a bezpečnostní opatření k provozu mateřské školy od 1.9.2020

Z důvodu bezproblémového provozu mateřské školy prosíme rodiče o maximální zodpovědnost při vstupu do mateřské školy a dodržování základních bezpečnostních opatření k ochraně zdraví dětí a kolektivu mateřské

 

 

  • Provoz mateřské školy je od 6,30 do 17,00 , děti se scházejí obvykle do 8,00. Pro odchod z mateřské školy je stanoven čas od 12,15 do 12,30 a od 14,30 do 17,00.  Tyto časy neplatí pro děti v adaptačním programu ( rodiče si mohou přicházet pro děti dle adaptační potřeby po dohodě s pedagogy). Prosíme o dodržování určených časů.
  • S ohledem na probíhající adaptační program dětí doporučujeme rodičům používat v prostorách mateřské školy a zejména šaten dětí  zakrytí úst a v těchto prostorách se zdržovat co nejkratší dobu, před vstupem do šatny dětí použijte dezinfekci rukou.
  • Zkraťte rozloučení s dětmi na co nejkratší dobu a dítě předejte pedagogům. Do mateřské školy nedonášejte ani jídlo a žádné hračky. Nevstupujte do tříd.
  • K výbavě Vašeho dítěte do mateřské školy přidejte roušku uloženou v neprodyšném obalu ve skříňce
  • Do mateřské školy nebude přijato dítě s teplotou, zřejmou rýmou ani respiračním onemocněním. Onemocní-li dítě během dne v mateřské škole, dítě bude umístěno do karanténní místnosti  a rodič  je povinen dítě neprodleně z mateřské školy odvést a zajistit odbornou lékařskou péči
  • prosíme rodiče o součinnost při zajištění bezproblémového provozu mateřské školy s ohledem na případná karanténní opatření stanovená Krajskou hygienickou stanicí a aktuálními nařízeními MZ a Mšmt.

 

 

                                                                             Děkujme za pochopení. Kolektiv pracovnic mateřské školy

 

Přidáno 31. 8. 2020, autor: Alena Volfová