O nás

Mateřská škola byla otevřena v roce 1966. Je situována ve středu kolínského sídliště. Na rozlehlém pozemku jsou rozmístěny pavilony – hospodářská budova a 3 jednopatrové pavilony mateřské školy, každý se dvěma třídami. V roce 2008 přibyla k mateřské škole nová budova v ulici Bezručova 524 se třemi třídami – detašované pracoviště. Celková kapacita školy je 246 dětí.

Škola se nachází v klidné čtvrti, obklopena zelení, s možností využívat nejen okolní přírodu (les, hřiště, vodní nádrž, řeka, lesopark), ale i různá sportoviště (plavecký bazén, kluziště, dopravní hřiště, hřiště), kulturní zařízení a zázemí (divadlo, kino, kulturní dům).

Třídy mateřské školy jsou členěny na hernu a pracovní – jídelní část a jsou vybaveny dětským nábytkem uzpůsobeným tak, aby děti měly možnost výběru hraček vizuálně. Byly vytvořeny herní a námětové koutky pro rozvoj tvořivosti dětí a podněcující spontánní pohyb dětí. Herní část slouží i k odpočinku dětí. K příslušenství každé třídy patří kuchyňka a sociální zařízení.

Pavilony mateřské školy obklopuje rozlehlá zahrada se čtyřmi herními zónami pískovišti a altány. Budova mateřské školy Bezručova 524 je vybavena velkým krytým altánem, pískovištěm a několika herními zónami. V prostorách hospodářské budovy je školní kuchyně, kancelář hospodářky školy, sklady, dílna a prádelna.

Děti jsou zařazeny do tříd zejména na základě přání rodičů a podle potřeb dítěte. V jednotlivých třídách jsou rozděleny rovnoměrně ve všech věkových skupinách.

Škola spolupracuje při realizaci svých záměrů zejména s rodiči, pedagogicko psychologickou poradnou, pediatry, základními školami (výuka angličtiny, koncerty, dny otevřených dveří, divadelní představení), základní uměleckou školou, domovem důchodců, městským útulkem pro psy apod.

Prostory mateřské školy nabízí dětem i rodičům nadstandardní nabídku v oblasti výuky angličtiny, speciální přípravu pro školáky, hry na flétnu, cvičení s hudbou a na balančních míčích, výroby keramiky a adaptační program pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let. V externích prostorách zajišťujeme saunování, pobyt v solné jeskyni, bruslení a účast na předplavecké výuce.

Přidáno 20. 5. 2016, autor: Pavel Just

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)