Plán uzavření mateřských škol ve školním roce 2023-2024

Provoz mateřských škol je i s ohledem na probíhající opravy a rekonstrukce o letních prázdninách omezen a slouží jako záchytná služba pro pracující rodiče.

 

K docházce o prázdninách se rodiče musí přihlásit prostřednictvím formuláře na svých třídách

  1. Požadavky rodičů na umístění do jiných mateřských škol do 15.5.2024 (  rodiče doloží žádost o umístění do mš v době prázdnin na jinou mateřskou školu s kopii evidenčního listu)
  2. Rozhodnutí o přijetí dítěte na jinou mateřskou školu v době prázdnin si rodiče na příslušné mateřské škole vyzvednou od 17.6.2024 a zároveň zaplatí školné a stravné do 30.6.2024.
  3. Děti k docházce během prázdnin nepřihlášené do 15.5.2024 nebudou od 1.7.2024 do mateřské školy přijati. Děti přijati nebudou ani v případě neuhrazení zálohy na stravné a školné. V případě, že přihlášené dítě z jiné mateřské školy nenastoupí, je záloha na školné nevratná.

Plán uzavření mateřských škol ve školním roce 2023-2024

 

Přidáno 18. 1. 2024, autor: Alena Volfová

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)