Zápis do mateřské školy 2024

Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dne 6.5. a 7.5.2024 od 8,00 do 15,00 v ředitelně školy. K zápisu se dostavte, prosím, osobně, nejlépe již s vyplněnou dokumentací, která bude zkontrolována a následně Vám bude přiděleno registrační číslo.

Zápis do mateřské školy 2024

Povinně se zapisují k předškolnímu vzdělávání děti narozené 1.9.2018 – 31.8.2019.

K zápisu budete potřebovat:

- žádost o přijetí do mateřské školy

- evidenční list dítěte       - vše vyplněné a potvrzené od lékaře

- kopii rodného listu dítěte pro ověření

- potvrzení o trvalém pobytu z evidence obyvatel ( MúKolín)

- doklad k ověření totožnosti zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude zveřejněno  pod registračním číaslem od 28.5. 2024 na webových stránkách školy www: ms-bezrucova.cz

a na Info tabuli v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 2024-25

Spádová oblast Mateřské školy Kolín II., Bezručova 801

 

Přidáno 8. 3. 2024, autor: Alena Volfová

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)