O čem si povídáme

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček. Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, že mi dá lán jetelíčka a já řekl ne, ne, ne......
Není, není ze železa, přece je to klíč. Otevírá bránu k jaru, je to petrklíč. Jen co ráno slunce vyjde, všude žlutě rozkvete. Děti pohleďte, jak hezky je hned na světě.
Prstíky nám pomáhají - hmat ten v sobě ukrývají. Palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček malíček - to je hmatu pomocníček.
Hlava řídí celé tělo, jak by všechno dělat mělo. Krk ten hýbe, točí hlavou, ruku máme levou, pravou. Trup poklady tělu skrývá, otáčí se do stran kývá. Nohy opět v páru jsou, kam chceme nás donesou.
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)