O čem si povídáme

Všechny hračky v naší třídě v momentíčku uklidíme. Auta, kostky dáme spát, zítra budeme si hrát.
Kamarád je třeba kluk, kamarádka holka. Kamarádů máme hodně, je jich plná školka.
Moje milá maminko, já už nejsem miminko. Nauč mě už oblékat, ať do školky chodím rád. My už totiž každý den chodíme se školkou ven. A když obléknu se sám, na hraní víc času mám. Nauč mě to, prosím, mami, děti už se strojí samy.
Září klepe na dveře, školka zase otevře.Přijde do ní mnoho dětí, bude jich tu jako smetí.