O čem si povídáme

Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety. Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.
Nač má člověk smyslů pět?Aby mohl poznat svět. Hmatem pozná, co je hladké, chuť mi poví, co je sladké. Čich ten vždycky vyzvoní, když nám něco nevoní. Zrak nám slouží ke koukání a sluch zase k naslouchání.
Podívej se na oblohu, možná támhle někde v rohu stojí mimozemský kluk a dělá na nás kuk!
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)