Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 15. 5. 2023 a 16. 5. 2023 od 8,00 do 15,00 v ředitelně mateřské školy.
  • Nabízíme klidné a podnětné prostředí pro Vaše děti
  • Práci s dětmi podle  školního vzdělávacího programu „ Svět kolem nás“
  • Nadstandardní nabídka: cvičení s dětmi, plavání, bruslení, pobyty v přírodě, jednodenní výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, pohádky, divadlo, logopedická péče a příprava na základní školu
  • K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte, vyplněnou a od pediatra potvrzenou žádost o přijetí a evidenční list dítěte (dokumentaci naleznete na webu školy nebo si ji můžete vyzvednout v ředitelně školy),  potvrzení o bydlišti ( OP nebo potvrzení z evidence obyvatelstva)
  • Žádost můžete podávat osobně , emailem, datovou schránkou nebo vhozením do schránky ( s doručením nejpozději 16.5.2023 do 24,00. Na později podané žádosti nebude brán zřetel)

Kritéria k přijetí dětí do mateřské školy 2023-2023

Spádová oblast  Mateřské školy Kolín II., Bezručova 801 pro přijímání dětí

 

 

 

 

 

Přidáno 14. 3. 2023, autor: Alena Volfová

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)