Zahájení školní ho roku 2022-2023

Informace pro zahájení školního roku a rozdělení dětí do tříd naleznete od 25.8.2022 na informační tabuli v mateřské škole.

Adaptace dětí na prostřední mateřské školy

Jak to u nás chodí

Co potřebuji do mateřské školy

K prostudování před zahájením školního roku                   Školní řád

                                                                                                  Školní vzdělávací program " Svět kolem nás"

Přihláška ke stravování - zřízení souhlasu s inkasem.  V posledním srpnovém týdnu Vám budou zaslány SMS přihlašovací údaje do aplikace Strava.cz

 

Přidáno 15. 8. 2022, autor: Alena Volfová

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)